• Nasze projekty

  X

  Fundacja Centrum Edukacji i Aktywizacji Społecznej

  Projekt: W Ponurzycy rodzinami grać w siatkówkę zamierzamy!

  Partner projektu: Urząd Gminy w Celestynowie

   

  Kontakt: www.ceas.edu.pl

   

  Ponurzyca nazywana bywa miejscem, gdzie „tylko wrony zawracają”, w znaczeniu "tu nic się nie dzieje". Odkąd powstała CEAS staramy się zmieniać tę sytuację. Celem projektu jest włączenie 6 rodzin w budowę boiska do gry w siatkówkę na terenie przy Starej Szkole oraz zorganizowanie we współpracy z Urzędem Gminy Celestynów Rodzinnego Turnieju Piłki Siatkowej. Chcemy pokazać naszą Ponurzycę poprzez nasze Rodziny: aktywnie, społecznie i wokół wspólnej sprawy spędzające czas wolny!


  W naszych działaniach nie chodzi tylko o boisko, ale o zaangażowanie całych rodzin, zwłaszcza młodzieży. Gdyby się nam udało zdobylibyśmy doświadczenie, kształtujące kolejne lokalne poczucie sprawstwa – daliśmy pomysł, stworzyliśmy projekt, zaplanowaliśmy działania, pozyskaliśmy środki i wspólnie zbudowaliśmy boisko.


  Zapraszamy na Turniej Siatkarski w Ponurzycy już w sierpniu! Tymczasem przed nami przygotowanie boiska! Szczegóły na www.ceas.edu.pl oraz na https://www.facebook.com/fundacjaceas  

   

   

   

   

  Stowarzyszenie Światowid

  Projekt: Zielarskie wspólne stoły.

  Partner projektu: Gmina Niechanowo

   

  Kontakt: www.swiatowidlubowo.pl

   

  Projekt „Zielarskie wspólne stoły” odnosi się do potrzeby bycia razem i podniesienia znaczenia przygotowywania i spożywania wspólnych posiłków. To także kultywowanie tradycji i rytuałów stołu jako miejsca do budowania komunikacji wielopokoleniowej i społecznej. Istotne znaczenie ma utworzenie miejsca, w którym będzie można spędzać wyjątkowy czas, cieszyć się wspólną chwilą, uczyć się zwalniać tempo swego życia. Rodziny wolontariuszy pragną utworzyć ekologiczny ogród zielarski z tarasem, gdzie będą mogły uczyć się razem gotować, spędzać czas przy stole, rozmawiać. Miejsce położone będzie we wsi Małachowo Szemborowice, pomiędzy Niechanowem a Witkowem.

   

  „Chcielibyśmy nadać temu miejscu charakter łączenia i budowania komunikacji międzypokoleniowej i społecznej, z którego korzystać mogą mieszkańcy i ich rodziny. Miejsce to stanie się lokalną oazą. Zgodnie z mottem: Mała społeczność jest jak rodzina, która jada i pracuje razem, więc pozostaje razem” – mówią organizatorzy.

   

   

   

   

  Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz

  Projekt: Kawałek szczęścia publicznego - pozarządowo, samorządowo, rodzinne, po prostu lokalnie.
  Partner projektu: Urząd Gminy Gaszowice

   

  Kontakt: www.sdlspichlerz.pl

   

  „Czego potrzeba naszej społeczności? Przestrzeni do wspólnego bycia, czasu na dyskusję, pochylenia nad wspólną przestrzenią. Wspólne działania wzmacniają, a niejednokrotnie tworzą więzi”.

  Tego właśnie potrzebuje Czernica, by stać się dobrym miejscem do bycia i życia. W ramach projektu „Kawałek szczęścia publicznego…” odbędzie się:


  1. Bieg uliczny "Szczęście publiczne". Po pierwsze aktywność sportowa, po drugie nagroda w kategorii bieg rodzinny, po trzecie konkurs na najfajniejszą ogródkową strefę kibica (dla leniwych).
  2. Piknik "Jak w naszej wsi dawniej bywało", podczas którego rodziny przygotują scenariusz plenerowej gry terenowej, ukazującej tajniki dawnych wiejskich zakamarków, chat, prac, zwyczajów.
  3. Piknik "Gra o zamek", podczas którego rodziny przygotują gry przestrzenne nawiązujące do budynku zameczku znajdującego się w centrum wioski.

   

  Uczestnikami obydwu pikników będą przede wszystkim mieszkańcy Czernicy, Gminy Gaszowice, ale także mieszkańcy okolicznych wiosek i miasteczek, którzy podpatrywać będą prawdziwe lokalne animacje.

   

   

  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Impuls"

  Projekt: W ŁAPACH SIŁA - Rodzinne działanie to dla nas nowe wyzwanie.
  Partner projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach

   

  Kontakt: www.impuls.lapy.pl

   

  "W ŁAPACH SIŁA - Rodzinne działanie to dla nas nowe wyzwanie" to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Impuls” w Łapach, działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który jest jednostką wspierającą realizację projektu. „W ŁAPACH SIŁA”, czyli: w naszych rękach, które są zdolne zrobić i zorganizować wiele rzeczy (oczywiście przy głowach pełnych pomysłów i sercach pełnych zapału i motywacji do działania); ale też w Łapach, czyli miejscowości/gminie, w której drzemie ogromny potencjał.

   

  „Rodzinne działanie to dla nas nowe wyzwanie”, ponieważ działania, które założyliśmy w projekcie rodzinnie realizować będziemy po raz pierwszy. Zaangażowane rodziny chętnie podejmują inicjatywę wspólnej organizacji różnych przedsięwzięć, a wszystko po to, aby nam wszystkim w Łapach żyło się lepiej. Pierwszym działaniem jest: DZIEŃ RODZINY i DNI OTWARTE MOPS, z okazji Jubileuszu 25- lecia Pomocy Społecznej, który odbędzie się 11 czerwca 2015 r. Potem WAKACYJNY ZAWRÓT GŁOWY - dwutygodniowe zajęcia artystyczne, sportowe, muzyczne, rękodzielnicze i inne atrakcje, które zapewnią dla dzieci nasze rodziny w porozumieniu z pracownikami świetlicy. ŚWIAT W KOLORACH - ZAJĘCIA W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W ŁAPACH to czas dni otwartych świetlicy, gdzie dzieci z terenu gminy będą mogły przyjść i zapoznać się z działalnością świetlicy oraz zajęciami, które się tu odbywają. Wszystko dzięki wspólnym działaniom, o których informować będziemy na bieżąco.

   

   

   

  Stowarzyszenie Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu "Przyjaźni Podmoklom"

  Projekt: Rodzinny Rajd rowerowy - śladami podmoklańskich kapliczek
  Partner projektu: Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych

   

  Kontakt: www.podmokle.pl

   

  Podmokle Małe i Wielkie leżą na ziemiach odzyskanych, w dawnych latach powstało tam więc wiele przydrożnych kapliczek. Są to kapliczki rodzinne, które kryją w sobie ciekawe historie. Problemem społeczności jest mała znajomość historii zamkniętej w kapliczkach i niska integracja rodzin. Lokalni aktywiści przeprowadzili konsultacje społeczne w szkole, ankiety oraz wywiady z mieszkańcami. Stwierdzono, że większość mieszkańców wyraża potrzebę integracji, aktywizacji, dbałości o miejsca historyczne i współpracy. Rodziny wolontariuszy zbiorą więc informacje o podmoklańskich kapliczkach, odnowią je oraz opracują ich mapę. Dla lokalnej społeczności zorganizują rajd rowerowy śladami kapliczek, podczas którego rodziny odpowiedzialne za obiekty będą dzielić się ich historią. Całość projektu zakończy wielki festyn rodzinny dla mieszkańców obu wsi.

   

   

   

   

  Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew

  Projekt: Ogród edukacyjny Nowa Ameryka
  Partner projektu: Urząd Miasta i Gminy Gniew


  Kontakt: https://www.facebook.com/cagGniew

   

  Projekt CAG zmierza do włączenia mieszkańców osiedla M. Konopnickiej w Gniewie w zagospodarowanie wspólnej przestrzeni publicznej. Osiedle to położone jest na obrzeżach miasta, oddzielone od pozostałych jego części droga krajową nr 91. Jest to osiedle domków jednorodzinnych.

   

  Organizatorzy pragną kształtować mentalność i wrażliwości ekologiczną mieszkańców i dzieci już od najmłodszych lat. Stąd pomysł na wykorzystanie jednego z pustych placów na osiedlu i zaadoptowanie go na edukacyjny ogród, któremu nadadzą nazwę „Nowa Ameryka”, nawiązującą do nazwy tego terenu z przełomu XIX – XX w. W ramach działań mieszkańcy osiedla posprzątają okolicę, dokonają nasadzeń zieleni, ogrodzą plac, przygotują tabliczki edukacyjne o roślinach i zwierzętach, zamieszczą karmik dla ptaków oraz budki lęgowe. Zorganizują także plenerowe happeningi dla dzieci, dzięki którym ożywią osiedle. 

   

   

   

  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino

  Projekt: Słowiańska brać - sianowskie spotkania z kulturą Słowian.
  Partner projektu: Urząd Gminy i Miasta w Sianowie

   

  Kontakt: www.iwiecino.pl

   

  Głównym celem projektu jest pobudzenie aktywności i świadomości mieszkańców Gminy Sianów poprzez odwołanie się do tradycji kultury słowiańskiej. Inicjatywa zrodziła się w trakcie dyskusji na zebraniu wiejskim w Iwięcinie, dotyczącym potrzeb lokalnej społeczności, problemów młodego pokolenia i zaniku więzi rodzinnych. Poruszono problem zaniku poczucia tożsamości kulturowej, tradycji i obyczajów naszych przodków. Mieszkańcy podkreślili narastający problem zaniku kultury słowiańskiej i wyrazili chęć wspólnej organizacji przedsięwzięć nawiązujących do kultury Słowian. W ramach projektu rodziny zorganizują cykl warsztatów dla chętnych mieszkańców gminy: plecenia wianków, wikliniarstwa oraz wykonania ozdób słowiańskich. Zorganizują także Noc Świętojańską w Iwięcinie.

   

   

   

  Pracownia Rozwoju Lokalnego w Czerniejowie

  Projekt: Rodzinny Klub Aktywności.
  Partner projektu: Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie

   

  Kontakt: www.pracowniaczerniejow.pl

   

  Pracownia Rozwoju Lokalnego w Czerniejowie od kilku lat prowadzi działania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystkie te działania i uczestnictwo w nich rodziców, dzieci, a bywało, że i dziadków, uświadomiły potrzebę zorganizowania przestrzeni i możliwości spotykania się i działania dzieci i rodziców. W ramach projektu powstanie Rodzinny Klub Aktywności, promujący i przypominający gry planszowe i zabawy podwórkowe. Rodziny zbiorą informacje na temat dawnych gier, zabaw planszowych i podwórkowych. Posłuży to powstaniu katalogu gier, następnie opracowany zostanie i wydany folder "Dawne gry i zabawy". Rodziny wspólnie przetestują i zrecenzują dostępne gry planszowe, poznają mechanizmy powstawania i działania gier na warsztatach. Posłuży to budowaniu grupy, będzie treningiem twórczości, a efektem późniejszych działań będzie powstanie autorskiej gry planszowej Klubu. Rodziny wspólnie z organizatorami zaplanują Rodzinne Dni Gier Planszowych zakończone Rodzinnym Turniejem Gier Planszowych i zaprezentowaniem własnej gry i folderu. Recenzje gier planszowych oraz opis dawnych gier i zabaw umieszczą na blogu, który powstanie w czasie trwania projektu.  

   

   

   

  Fundacja Kukuryku

  Projekt: Rodzinne Graffiti Jam – „Budzimy empatię”.
  Partner projektu: Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

   

  Kontakt: www.kukuryku.org.pl

   

  Fundacja Kukuryku wraz z 5 zaprzyjaźnionymi rodzinami i przy udziale Zespołu Szkół Technicznych

  w Wodzisławiu Śląskim chce zorganizować Rodzinne Graffiti Jam – „Budzimy empatię”. Na program składać się będzie: akcja promocyjna, warsztaty malowania graffiti oraz wystawa powstałych prac. Kolejnym etapem będzie konkurs - prace będą sfotografowane i umieszczone w mediach społecznościowych, gdzie lokalna społeczność będzie mogła głosować w konkursie na najciekawsze graffiti. Zaangażowane rodziny oraz lokalna społeczność, pod okiem artystów plastyków, stworzy wystawę ścian graffiti, które będą niosły przesłanie - „Budzimy empatię”. Uczestnikami projektu będą również osoby z niepełnosprawnością, które dzięki przystosowanym stanowiskom plastycznym, będą mogły aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach.

   

  „W Wodzisławiu brakuje akcji społecznych zachęcających ludzi do działania na rzecz innych, a w szczególności na rzecz osób niepełnosprawnych. Nasze malowanie ma pobudzać rozwój empatii już od najmłodszych lat. Sądzimy, że atrakcyjność naszych działań przyciągnie lokalną społeczność, zmotywuje do działań oraz zainteresuje media” – mówią organizatorzy.

   

   

   

   

  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju "PROGRESSUS"

  Projekt: RAZEM LOKALNIE.
  Partner projektu: Namysłowski Ośrodek Kultury  Pomysł na napisanie projektu wynikł z ogromnej potrzeby mieszkańców Ligotki – małej, wiejskiej miejscowości, oddalonej 6 kilometrów od pobliskiego miasta. W miejscowości tej nie ma przedszkola, szkoły, kościoła czy choćby sklepu. Znajduje się tam jedynie stara, rzadko używana świetlica. Mieszkańcy wsi podkreślają, że nie znają się dobrze i nie mają możliwości poznania się i integracji. Winy upatrują w braku miejsca, w którym mogliby się spotykać. Rozwiązaniem będzie projekt „RAZEM LOKALNIE”, w ramach którego przewidziane jest:

   

  1 Przygotowanie miejsca spotkań dla mieszkańców – remont świetlicy wiejskiej oraz

  zagospodarowanie placu wokół świetlicy.

  2. Zorganizowanie imprezy integracyjnej – Powitanie Lata.

  3. Wieczorna projekcja bajek i filmów na świeżym powietrzu – Kino pod chmurką.

  4. Pożegnanie wakacji.

   

   

  Fundacja Inicjatywa Społeczna FIS

  Projekt: Osiedle Poetów.
  Partner projektu: Samorządowa Agencja Promocji i Kultury SAPiK

   

   

  Nasza przygoda z Wolontariatem Rodzinnym rozpoczęła się dokładnie 3 lata temu (4 czerwca 2012 r.) wraz z przeprowadzką na pod szczecineckie Osiedle Marcelin. Oswajaliśmy nową przestrzeń, poznawaliśmy nowych sąsiadów, kreowaliśmy nową rzeczywistość. Szybko okazało się, że młode, 10 letnie osiedle, oddalone od miasta, skupia fantastycznych ludzi z potencjałem, chęcią działania, z pasją i przede wszystkim z dziećmi w podobnym wieku.

   

  Pierwsze spotkania, ogniska, Warsztaty Kulinarne dla Dzieci przyczyniły się do stworzenia programu i to był nasz pierwszy udział w Wolontariacie Rodzinnym, jako grupy niefomralnej. To była wspaniała przygoda, frajda i początek dalszych działań. Stworzyliśmy własną Radę Osiedla, Fundację Inicjatywa Społeczna FIS i działamy dalej. Zainspirowani nazwami ulic, postanowiliśmy przystąpić do kolejnego projektu pt. OSIEDLE POETÓW.

   

  Za nami Dzień Dziecka pod hasłem "Poznaj Patrona swojej ulicy" i start w kolejną przygodę... Za moment ruszą warsztaty teatralne, występy w kinie, stworzenie baneru - wizytówki Osiedla Poetów. Dużo pracy, ale zapał nie mniejszy! Radość pierwsza to pozyskany w ramach "Wolontariatu Rodzinnego - lokalnie" grant, a radość druga, to partnerzy projektu: Samorządowa Agencja Promocji i Kultury (SAPiK Szczecinek) i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku (wsparcie merytoryczne) oraz lokalne media. Mieszkamy na pozytywnie zakręconym osiedlu...!

   

   

   

   

   

  Stowarzyszenie Kawęczyńskie Forum Rodziców

  Projekt: Rodzinny ogródek Marysieńki.
  Partner projektu: Gmina Kawęczyn

   

   

  W planach projektu „Rodzinny ogródek Marysieńki” jest założenie ogródka, którym opiekować będą się rodziny, a przede wszystkim dzieci. Chcemy przekształcić nieciekawy kąt szkolnego placu w przyjemne miejsce dla odpoczynku dzieci i dorosłych. Zamontowane urządzenia do ćwiczeń, altanka i ławeczki w otoczeniu róż, ulubionych kwiatów Marii Skłodowskiej–Curie pozwolą przyjemnie spędzić czas nie tylko dzieciom. Odpoczną tu dorośli, którzy przychodzą z dziećmi na znajdujący się w pobliżu plac zabaw. W realizacji zamierzeń wspiera nas szkoła i Urząd Gminy. Zadanie uda się więc na pewno zrealizować!

   

  Pracy przed nami dużo - uporządkowanie placu, sadzenie i pielęgnacja roślin. Podczas corocznego festynu rodzinnego, który odbył się 31 maja ogłosiliśmy start naszego projektu. Bardzo ucieszyło nas to, że dołączyły do nas już kolejne osoby. Mamy nadzieję, że będzie nas coraz więcej!

   

   

   

   

   

  Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "Zarembiacy"

  Projekt: Razem możemy więcej
  Partner projektu: Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny (jednostka organizacyjna gminy Lublin)

   

  Projekt „Razem Możemy Więcej” zrealizują rodziny wolontariuszy, które chcą zaangażować się w realizację własnych pomysłów na rzecz dobra i rozwoju dzieci będących wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przeprowadzą one akcję informacyjną promującą wolontariat rodzinny w formie „rodzin zaprzyjaźnionych”. Drugim i najważniejszym ich zadaniem będzie nawiązanie relacji z wychowankami placówek wychowawczych, wspólne spędzanie czasu, przekazywanie w ten sposób pozytywnych wzorców. W ramach projektu przewidziane są zajęcia warsztatowo–szkoleniowe dla rodzin, zajęcia sportowo–rekreacyjne (mecze piłki nożnej, paintball, park linowy i park wodny), wycieczki rowerowe, ogniska integracyjne, poznawanie oraz dbanie o miejsca Pamięci Narodowej.

   

   

   

  Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Promocji i Rozwoju Środowisk Lokalnych 28+

  Projekt: Centrum Rekreacyjne Wsi.
  Partner projektu: Gmina Zamość

  Kontakt: www.gminazamosc.pl

   

  Projekt „Centrum Rekreacyjne Wsi” jest odpowiedzią na potrzebę zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Szopinku. Potrzebę tę dostrzegli rodzice, którzy przychodzili na plac zabaw z dziećmi i zaobserwowali sporą, niezagospodarowaną przestrzeń. Uznali, że można ją wykorzystać na potrzeby mieszkańców Szopinka i stworzyć „Rekreacyjne centrum wsi”. Miejsce to posłuży do organizowania spotkań niedzielnych, połączonych ze wspólną zabawą, grą w piłkę, grillowaniem. Sołtys oraz pięć innych zaprzyjaźnionych rodzin z miejscowości Szopinek postanowili zrealizować projekt wspólnie, przy wsparciu Gminy Zamość. 

   

   

  Stowarzyszenie Słoneczna Przystań

  Projekt: Błotnica - wsi spokojna, wsi wesoła.
  Partner projektu: Sołectwo wsi Błotnica  Kontakt: www.slonecznaprzystan.pl

   

  „Nasz projekt ma odpowiadać na dwa problemy, które co raz bardziej doskwierają naszej lokalnej społeczności. Zakłada poznanie lub przypomnienie „dawnych zawodów” oraz zastosowanie owych technik przy budowie naszego ogródka - miejsca spotkań i integracji” – mówią organizatorzy.

   

  Dawniej w Błotnicy mieszkali ludzie zajmujący się kowalstwem, stolarstwem, wikliniarstwem, budową pieców, rodziny wolontariuszy spróbują przenieść się w tamtą epokę. Pierwszym etapem projektu będzie wycieczka do muzeum etnograficznego w Ochli, gdzie organizowane są dni ginacych zawodów. Wycieczka pomoże podpatrzeć mistrzów ginacych profesji. Taka żywa lekcja na pewno przyczyni się do poprawnego wykonania prac w planowanym „mini skansenie”. Drugi etap projektu to ciężka praca; w samym centrum wsi jest sala wiejska, niestety teren wokół pozostawia wiele do życzenia. Dlatego działania rodzin zmierzają do stworzenia miejsca spotkań. Wszystko z wykorzystaniem lokalnych mistrzów i twórców! Podsumowaniem projektu będzie wiejska zabawa z pieśnią.

   

   

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się