• O Programie

  X

   

  Wolontariat Rodzinny
   

   

  WOLONTARIAT RODZINNY to świadoma i dobrowolna działalność podejmowana wspólnie przez członków rodziny na rzecz innych (organizacji, instytucji, osób fizycznych, środowiska lokalnego), której celem jest poprawa sytuacji tych grup, rozwiązanie ich problemów lub rozwój.

   

  Cel Programu: rozpropagowanie w Polsce idei wolontariatu rodzinnego, zaangażowanie takich placówek jak biblioteki, placówki oświatowe, domy kultury, a także organizacje pozarządowe we włączanie rodzin w działania na rzecz wolontariatu. 

   

  Cele szczegółowe Programu:

  ·         Wzrost świadomości społeczeństwa na temat wolontariatu rodzinnego i korzyści z niego płynących.

  ·     Zainteresowanie udziałem w konkursie grantowym organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych takich jak biblioteki, domy kultury, ośrodki pomocy społecznej oraz sieci Ośrodków  Działaj Lokalnie i sieci Funduszy Lokalnych.

  ·         Stworzenie silnej marki społecznej „Wolontariat Rodzinny”.

  ·         Promowanie wartości takich jak życzliwość, samorealizacja, odpowiedzialność, więzi, dobro wspólne.

  ·         Pokazanie wzorcowych działań wolontariackich rodzin zaangażowanych we wspólne pomaganie.

  ·         Zainspirowanie przyszłych wolontariuszy do poszukiwania wartościowych inicjatyw w swoich miejscowościach oraz kreatywnego i odpowiedzialnego działania na rzecz społeczności lokalnej.

  ·         Kreowanie pozytywnego wizerunku na temat organizacji pozarządowych.

   

  Potrzeba propozycji wspólnego spędzania czasu dla rodzin, ponieważ wolontariat rodzinny to same korzyści.[1]

   

   

  Korzyści Programu Wolontariatu Rodzinnego:

  ·         pokazuje, że nie warto wstydzić się swoich motywacji - vide „jeśli ja pomogę innym, to inni pomogą mnie”;

  ·         daje możliwość nawiązania nowych kontaktów;

  ·         jest pierwszym programem łączącym wolontariat z grywalizacją;

  ·         opiera się na nowej formie komunikowania o wspólnych działaniach;

  ·         ma zasięg ogólnopolski;

  ·         wprowadza konkretne zmiany w lokalnych społecznościach;

  ·         jest odpowiedzią na realną potrzebę - brak czasu dla siebie i rodziny;

  ·         przynosi korzyści nie tylko „odbiorcom”, ale i „dawcom”.

   

  Korzyści dla rodzin:

   

  ·         wspólne działanie w imię wspólnie wyznawanych wartości;

  ·         kształtowanie wrażliwości, empatii, otwartości na innych ludzi w młodym pokoleniu;

  ·         umocnienie więzi rodzinnych;

  ·         wzmacnianie lub nowa definicja ról w rodzinie;

  ·         możliwość poznania innych zaangażowanych rodzin.

   

  Korzyści dla organizatorów:

   

  ·         łatwość organizacji;

  ·         zwielokrotnienie wsparcia otrzymywanego od pojedynczego wolontariusza;

  ·         możliwość zróżnicowania zadań;

  ·         możliwość zaangażowania zgranego zespołu.

   

  Korzyści dla społeczności lokalnej:

   

  ·         problemy diagnozowane i rozwiązywane przez członków społeczności;

  ·         budowanie kapitału społecznego i wspólnoty;

  ·         wzrost zainteresowania sprawami lokalnymi ;

  ·         budowanie postaw obywatelskich wśród najmłodszych;

  ·         rozwój!

   

  Korzyści dla firm:

   

  Wolontariat rodzinny jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla promocji wolontariatu pracowniczego. Największym zarzutem wobec wolontariatu pracowniczego jest to, że odciąga on pracowników od rodzin, powoduje, że spędzają ze swoimi rodzinami mniej czasu. Wolontariat rodzinnym jest wspaniałym rozwiązaniem likwidującym ten problem – angażuje pracowników - wolontariuszy i ich rodziny.

   

  Grupy docelowe:

  ·         Polskie rodziny rozumiane, jako każda grupa dwóch lub więcej osób, które uważają się za rodzinę: rodzice, dzieci, rodzeństwo, rodzice przybrani, dziadkowie, ciotki, wujkowie, kuzyni. Program adresowany szczególnie do grupy wiekowej 30-64 lata - są to osoby najbardziej zaangażowane w wolontariat, a jednocześnie wykazują się największą aktywnością w inicjowaniu działań prospołecznych.

  ·         organizacje pozarządowe,

  ·         instytucje samorządowe (biblioteki, domy kultury, ośrodki pomocy społecznej),

  ·         lokalni liderzy społeczni.

   

   
 • Czym jest wolontariat rodzinny?

  X

  Czym jest wolontariat rodzinny?

   

                    

   

  Wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo (dobrowolnie) i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, angażując się w pracę na rzecz m.in. organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych czy administracji publicznej.

   

  Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu definiuje wolontariat jako świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie.

   

  Wsparcia udzielanego członkom rodziny nie możemy więc nazwać wolontariatem. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by zaangażować członków rodziny we wspólny wolontariat. Odpowiednio do powyższych definicji wolontariat rodzinny to świadoma i dobrowolna działalność podejmowana wspólnie przez członków rodziny na rzecz innych (organizacji, instytucji, osób fizycznych, środowiska lokalnego), której celem jest poprawa sytuacji w środowisku lokalnym, rozwiązanie problemów lub rozwój. W tej definicji zawierać mogą się również zespoły osób bliskich, które nie muszą być ze sobą spokrewnione (np. grupy przyjaciół). Istotą wolontariatu rodzinnego jest wspólne działanie na rzecz dobra wspólnego grup ludzi, których łączą więzi. W pierwszej kolejności mamy jednak na myśli właśnie rodziny.

   

  W 2014 r. chętnych do wolontariackiego zaangażowania było ponad 1100 rodzin z całej Polski, w ramach Programu „Wolontariat Rodzinny” wypracowano 18 wzorcowych praktyk społecznego zaangażowania rodzin. Organizacji działań angażujących rodziny wolontariuszy podjęły się organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, biblioteki i grupy nieformalne. Każdy z projektów był odpowiedzią na dostrzeżony w społeczności lokalnej problem lub wyzwanie i stanowił na nie odpowiedź, przynoszącą zmianę na lepsze.

   

   Zobacz:       

          • Korzyści

  X

  Jakie są korzyści z zaangażowania się w wolontariat rodzinny?

   

  Wolontariat rodzinny, wspólne działanie, pomaga w weryfikacji wartości, wokół których kształtuje się osobowość młodszej generacji. Wychowanie do pomagania, wyrabianie odruchów u najmłodszych kształtuje także ich wrażliwość, empatię, poszerza horyzonty oraz wzmacnia postawę otwartości wobec świata i ludzi”.
  dr Joanna Staręga-Piasek, Instytut Rozwoju Spraw Społecznych

   

  Rodziny jako „wielogłowi” wolontariusze to naturalne i jednocześnie innowacyjne podejście do rozwijania wolontariatu, które oddziałuje zwrotnie na same rodziny – zwiększając poczucie bliskości, zaufania i sensu. To jest właśnie wszechpomaganie.
  Aleksandra Gołdys, Maria Szymborska, Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

   

  Udział w Programie „Wolontariat Rodzinny” spowodował, że my jako organizacja zdaliśmy sobie sprawę, że wolontariat rodzinny ma bardzo duży potencjał. Bardzo pozytywny odzew, pytania o to, jak można się zaangażować i zapał uczestników pozwoliły nam wyklarować sobie drogę, którą trzeba podążać.
  Anna Żukowska, Fundacja Mamy z Morza

   

  Odkryłam w sobie żyłkę organizatora.
  uczestniczka Programu „Wolontariat Rodzinny”

   

   

  Korzyści dla rodzin:

  • odpowiedź na pytanie: spędzić czas z rodziną czy zaangażować się w wolontariat?
  • wspólne działanie w imię wspólnie wyznawanych wartości
  • kształtowanie wrażliwości, empatii, otwartości na innych ludzi w młodym pokoleniu
  • umocnienie więzi rodzinnych
  • wzmacnianie lub nowa definicja ról w rodzinie
  • możliwość poznania innych zaangażowanych rodzin

   

  Korzyści dla organizatorów:

  • łatwość organizacji
  • zwielokrotnienie wsparcia otrzymywanego od pojedynczego wolontariusza
  • możliwość zróżnicowania zadań
  • możliwość zaangażowania zgranego zespołu

   

  Korzyści dla społeczności lokalnej:

  • problemy diagnozowane i rozwiązywane przez członków społeczności
  • budowanie kapitału społecznego i wspólnoty
  • wzrost zainteresowania sprawami lokalnymi
  • budowanie postaw obywatelskich wśród najmłodszych
  • rozwój!
 • Organizator

  X

  Organizatorzy

   

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) powstała w 1998 r. Jej działania skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych, grup obywatelskich i przedsiębiorców. Angażujemy się w popularyzację nowoczesnej filantropii, wzmacniamy rozwój społeczności lokalnych, wspieramy aktywność seniorów, promujemy działalność społeczną oraz wspieramy społeczne zaangażowanie biznesu.

   

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce przekazała na rzecz organizacji pozarządowych poprzez otwarte konkursy grantowe ponad 33 miliony złotych, a w prowadzone przez nią programy zaangażowało się prawie 130 tysięcy wolontariuszy

   

  Dotychczas Akademia zrealizowała ponad 40 programów, wydała ponad 90 publikacji oraz pozyskała wsparcie od 183 darczyńców.

   

   

   

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się